Перелік документації

1. Закон України Про освіту

2. Закон України Про загальну середню освіту

3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти

4. Національна доктрина розвитку освіти

5. Конвенція про права дитини

6. Типові правила внутрішгього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України

7. Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України

Документація кабінету

1. Положення про навчальні кабінети 

2. Положення про кабінет інформатики МОН № 407

3. Вимоги до специфікації навчальних комп'ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики № 614

4. Правила використання комп'ютерних програм № 903

5. Методичні рекомендації, щодо облаштування і використання кабінету інформатики

6. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

7. Графік роботи кабінету

8. Паспорт кабінету

9. Акт готовності

10. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

Санітарно-гігієнічні вимоги

1. ДСанПіН 5.5.6.009-98 влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки

2. Пам'ятка по перевірці дотримання санітарно-гігієнічних вимог

3. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП 0.00-1.21-98

4. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

Техніка безпеки та охорони праці

1. Типове положення про службу охорони праці - НПАОП 0.00-4.35-04

2. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу

3. Правил пожежної безпеки для закладів

4. Посадова інструкція учителя

5. Посадова інструкція вчителя інформатики

6. Посадова інструкція завідуючого кабінетом інформатики

7. Правила безпеки  під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів

8. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів учнів з техніки безпеки життєдіяльності

ІНСТРУКЦІЇ: